Konferencja „Polacy z Wileńszczyzny – dawna i dzisiejsza ojczyzna”

 

Studenckie Koło Naukowe Etnologów Uniwersytetu Gdańskiego wraz z Towarzystwem Miłośników Wilna i Ziemi Wileńskiej Oddział Pomorski 22 maja 2015 r. zapraszają na konferencję „Polacy z Wileńszczyzny – dawna i dzisiejsza ojczyzna”.

W czasie konferencji referowane będą wyniki badań naukowych oraz wykłady monograficzne przygotowane przez doktorów i studentów z ośrodków akademickich mieszczących się w Gdańsku, Wilnie, Wrocławiu i Warszawie. Spotkaniu będzie towarzyszyć otwarcie wystawy „Z Wilna do Gdańska”, która jest prezentacją wspomnień osób przesiedlonych z dawnych Kresów Wschodnich Polski do Trójmiasta.

Rok 2015 jest dla osób przybyłych do Gdańska z dawnych kresów wschodnich Polski rokiem szczególnym. W tym roku bowiem mija 70 lat od momentu gdy do Gdańska dotarły pierwsze transporty kolejowe przesiedleńców zwanych wówczas repatriantami. W Gdańsku i Sopocie po II wojnie światowej osiedliło się około 40 tys. Kresowiaków. Szacuje się, że około 30% mieszkańców Gdańska swoje rodowody wiedzie z Wileńszczyzny.

Program, audytorium a203, Wydział Nauk Społecznych UG:
10:00 – otwarcie konferencji oraz wystawy “Z Wilna do Gdańska”
10:45 – Dr Teresa Dalecka, Vilniaus Universitetas „Losy polonistów wileńskich z okresu międzywojennego”
11:15 – Dr Łukasz Smyrski, Uniwersytet Warszawski ”Czy istnieje ‚idiom wileński’? Konteksty badań etnograficznych na Wileńszczyźnie”
11:45 – Dr Krystyna Rutkowska, Vilniaus Universitetas „Cechy szczególne obrzędów ludowych na pograniczu języków i kultur”
12:15 – 12:30 – przerwa kawowa
12:30 – Dr Katarzyna Stankiewicz, Uniwersytet Gdański „Wileńscy gdańszczanie. Konteksty tożsamościowe”
13:00 – Dr Grzegorz Dąbrowski, Uniwersytet Wrocławski „Pojęcie ojczyzny Polaków z Wileńszczyzny“
13:30 – Joanna Zackiewicz, Marcin Stojałowski, studenci Etnologii Uniwersytetu Gdańskiego
14:00 – Zakończenie konferencji i poczęstunek

Konferencja organizowana jest w ramach obchodów Roku pamięci o tych, którzy przybyli do Gdańska z dawnych Kresów Wschodnich Polski, jakim Rada Miasta Gdańska ogłosiła rok 2015.

konferencja-ug