Konferencja naukowa Miasto – ludzie – pamięć

Konferencja naukowa „Gdańsk – dawniej Danzig, 1945–1955. Miasto – ludzie – pamięć” – Europejskie Centrum Solidarności, Audytorium, pl. Solidarności 1 Gdańsk
26–27 marca 2015 r. | Wstęp wolny

Mija siedemdziesiąt lat od jednej z najbardziej brzemiennych dat w tysiącletniej historii Gdańska. 30 marca 1945 r. zniszczone miasto zostało zdobyte przez wojska sowieckie wspomagane przez oddziały polskie oraz włączone do granic kształtowanej na nowo Polski. W wyniku II wojny światowej nastąpiła rzecz wcześniej niewyobrażalna: Gdańsk polski – myśl dla Niemców nie do zaakceptowania stał się faktem.

Program konferencji:
26 marca 2015 (czwartek)
9.45 – 10.00: Powitanie gości: dyrektor Europejskiego Centrum Solidarności Basil Kerski
10.00 – 10.15: Otwarcie konferencji: prof. Edmund Kizik, prof. Mirosław Golon
10.20 – 10.40: Prezydent Gdańska Paweł Adamowicz, Moje gdańskie podwórko

Świadkowie: historia przeżyta
10.45 – 11.15: Henryka Flisykowska-Kledzik, Andrzej Flisykowski, rozmowę prowadzi prof. Grzegorz Berendt
11.20 – 11.50: prof. Wiesław Gruszkowski, rozmowę prowadzi dr Jacek Friedrich
11.55 – 12.25: dr Jerzy Wiśniewski, rozmowę prowadzi prof. Edmund Kizik
12.45 – 13.15: prof. Barbara Krupa-Wojciechowska, rozmowę prowadzi dr Sylwia Bykowska
13.20 – 13.50: Barbara Brzeska-Siemianowska, rozmowę prowadzi prof. Edmund Kizik
13.55 – 14.25: prof. Jerzy Kmieciński, rozmowę prowadzi prof. Edmund Kizik
14.30 – 15.00: prof. Jerzy Młynarczyk, rozmowę prowadzi dr Sylwia Bykowska
dyskusja 15.00 – 15.30
16.30 – 17. 15: projekcja filmu: Koniec i Początek, reż. Paweł Zbierski, 2015, prod. TVP Gdańsk.
17.30 – 19.00 przedstawienie międzynarodowych projektów badawczych:
prof. Edmund Kizik (Gdańsk), prof. Hans-Jürgen Bömelburg (Giessen), prof. Alvydas Nikžentaitis (Wilno): Gdańsk/Danzig – Vilnius/Wilno: historie paralelne 1920–2014. Transformacje historii i pamięci zbiorowej w Europie Środkowej.
prof. Mirosław Golon, prof. dr hab. Edmund Kizik: Historii Gdańska: tom 6. 1945–1970. Problemy badawcze
dr Sylwia Bykowska: Audiowizualne archiwum historii Gdańska 1945–1970. Relacje świadków.

27 marca 2015 (piątek)
Badacze: historia nieprzeżyta. Przeszłość w badaniach historycznych.

Panel 1: Miasto: zniszczenia, odbudowa, rekonstrukcja
9.00 – 9.30: dr Jacek Friedrich (Gdynia): Odbudowa historycznego centrum Gdańska
9.30 – 10.00: prof. Marcin Gawlicki (Lublin – Gdańsk): Konserwatorska koncepcja odbudowy kościołów Gdańska po zniszczeniach 1945 roku
10.00 – 10.30: prof. Mirosław Golon (Gdańsk – Toruń): Odbudowa przemysłu stoczniowego w Gdańsku w latach 194–1946
dyskusja 10.30 – 11.00.

Panel 2: Ludzie: wygnanie i przybywanie, polityka i społeczeństwo
11.30 – 12.00: dr Sylwia Bykowska (Gdańsk): Gdańsk 1945–1950. Kształtowanie się ludności miasta
12.00 – 12.30: prof. Maciej Hejger (Słupsk): Mniejszość niemiecka w Gdańsku po 1945 r.
12.30 – 13.00: prof. Igor Hałagida (Gdańsk): Napływowe mniejszości wyznaniowe i narodowe w Gdańsku
dyskusja 13.00 – 13.30.

Panel 3 Pamięć: kształty przeszłości historycznej
15.00 – 15.30: dr hab. Peter Oliver Loew (Darmstadt): Rozproszony Danzig. Niemieccy gdańszczanie i trauma utraty, 1945-1955
15.30 – 16.00: dr Bogusław Gogol (Gdańsk): Cenzura wobec przeszłości historycznej Gdańska
16.00 – 16.30: prof. Grzegorz Berendt (Gdańsk): Powrót nad Bałtyk. Gdańsk w przekazach prasy polskiej w I połowie 1945 r.
16. 30 – 17.00: prof. Edmund Kizik (Gdańsk): Uroczystości 500-lecia powrotu Gdańska do macierzy w 1954 r.
17.00 – 17.30: Jan Daniluk (Gdańsk): Oswajanie przestrzeni. Zmiany w nazewnictwie miejskim Gdańska w pierwszych latach powojennych
dyskusja i podsumowanie konferencji 17.30 – 18.00.

gdansk2015