Udostępnij

Działalność

 

Stowarzyszenie Traugutt.org z siedzibą w Pruszczu Gdańskim jest grupą pasjonatów, która od kilku lat prowadzi działalność edukacyjną, kulturalną i charytatywną, krzewi wartości patriotyczne oraz upowszechnia wiedzę historyczną.  Działamy w Polsce i poza granicami kraju, a jednym z naszych głównym celów jest wspieranie Polaków mieszkających na Kresach Wschodnich Rzeczpospolitej poprzez uczestnictwo i organizację akcji charytatywnych oraz przez kontakty mające na celu podtrzymywanie więzów między Rodakami mieszkającymi poza Ojczyzną, a tymi w Polsce. W tym celu organizujemy oraz koordynujemy szereg przedsięwzięć skierowanych do dzieci, młodzieży, jak i do osób starszych mieszkających na Kresach. Poza tym w naszej codziennej pracy organizujemy w woj. pomorskim, jak i innych regionach kraju, spotkania ze świadkami historii, pokazy filmowe, wykłady o tematyce historycznej, upamiętniamy ważne dla Polaków rocznice oraz zarażamy ludzi miłością do Kresów.

traugutt-dzialanosc002

Początki działalności Stowarzyszenia Traugutt.org, jeszcze jako niezależnej grupy wolontariuszy, rozpoczęły się w 2012 roku poprzez udział w projekcie „Paczka dla kombatanta”, organizowanym przez Stowarzyszenie Odra-Niemien. W samym tylko Pruszczu Gdańskim udało się zebrać kilkaset kilogramów darów. Był to impuls, który zadecydował o powstaniu formalnej organizacji. Od tego czasu członkowie Stowarzyszenia regularnie podróżują na Kresy, głównie na Wileńszczyznę, realizując kolejne projekty.

Niektóre ze zrealizowanych przez Stowarzyszenie Traugutt.org inicjatyw:

  • Stworzenie konceptu i organizacja 3. edycji akcji „Nie jest kolorowo” , czyli zbiórek przyborów szkolnych dla polskich uczniów za naszą wschodnią granicą pod Honorowym Patronatem Wojewody Pomorskiego oraz Pomorskiego Kuratorium Oświaty, 2017 – zbiórka przyborów dla polskich placówek na Litwie, Białorusi i Ukrainie;
  • Konferencja koordynatorów akcji „Nie jest kolorowo” w Niemenczynie, czyli wyjazd pomorskich nauczycieli na Wileńszczyznę w 2016 roku;
  • Organizacja letniego pobytu uczniów ze Szkoły w Wesołówce (okręg wileński) w 2015 r. w woj. pomorskim;
  • Koordynacja akcji „Rodacy Bohaterom” w latach 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 w województwie pomorskim;
  • Pomoc w organizacji „Biegu Niezłomnych” w Sobótce w latach 2014 i 2016 (jako współorganizator);
  • Zbiórka 1% podatku na rzecz rodaków na Wileńszczyźnie w latach 2014 i 2015;
  • Organizowanie licznych spotkań z historykami i pisarzami, pokazów filmów o tematyce kresowej i historycznej, a także wystaw plenerowych oraz rajdów rowerowych;
  • Stworzenie wystawy plenerowej „Niezłomni Wykleci 1944-63” sfinansowanej ze środków własnych, która była prezentowana w ponad 60 miastach całej Polski.

traugutt-dzialanosc001

W 2016 roku Stowarzyszenie Traugutt.org przeprowadziło największą do tej pory akcję charytatywną w dorobku organizacji – drugą edycję akcji „Nie jest kolorowo”, czyli zbiórki przyborów szkolnych w województwie pomorskim dla Polskich uczniów z Wileńszczyzny. Podczas dwóch tygodni trwania akcji, w pomorskich placówkach szkolnych oraz od osób prywatnych udało się zebrać blisko 3 tony przyborów szkolnych: zeszytów, kredek, farb, piórników i innych niezbędnych każdemu uczniowi akcesoriów. Następnie wolontariusze Stowarzyszenia zorganizowanym transportem dostarczyli przybory do wszystkich, ponad 50 polskich szkół na Wileńszczyźnie. Kolejnym etapem akcji było zorganizowanie konferencji dla 15 najbardziej aktywnych koordynatorów akcji – nauczycieli z pomorskich szkół, którzy odpowiadali za przebieg zbiórki w swoich placówkach. Projekt jest długoterminowy i ma na celu zainicjowanie nawiązania bliższej współpracy pomiędzy pedagogami oraz przyszłych inicjatyw po obu stronach granicy, takich jak: wymiana młodzieży, partycypacja we wspólnych projektach, uczestnictwo w międzynarodowych konkursach itp.

Zapraszamy na nasz profil na Facebook oraz Youtube (kliknij w ikonę):

fb_logo                yt_logo