Udostępnij

Działalność

 

Stowarzyszenie Traugutt.org z siedzibą w Pruszczu Gdańskim jest Organizacją Pożytku Publicznego, która prowadzi działalność edukacyjną, kulturalną i charytatywną, krzewi wartości patriotyczne oraz upowszechnia wiedzę historyczną.  Działamy w Polsce i poza granicami kraju, a jednym z naszych głównym celów jest wspieranie Polaków mieszkających na Kresach Wschodnich Rzeczpospolitej poprzez uczestnictwo i organizację akcji charytatywnych oraz przez kontakty mające na celu podtrzymywanie więzów między Rodakami mieszkającymi poza Ojczyzną, a tymi w Polsce. W tym celu organizujemy oraz koordynujemy szereg przedsięwzięć skierowanych do dzieci, młodzieży, jak i do osób starszych mieszkających na Kresach. Poza tym w naszej codziennej pracy organizujemy w woj. pomorskim, jak i innych regionach kraju, spotkania ze świadkami historii, pokazy filmowe, wykłady o tematyce historycznej, upamiętniamy ważne dla Polaków rocznice oraz zarażamy ludzi miłością do Kresów.

traugutt.org_2017

Początki działalności Stowarzyszenia Traugutt.org, jeszcze jako niezależnej grupy wolontariuszy, rozpoczęły się w 2012 roku poprzez udział w projekcie „Paczka dla kombatanta”, organizowanym przez Stowarzyszenie Odra-Niemen. W samym tylko Pruszczu Gdańskim udało się zebrać kilkaset kilogramów darów. Był to impuls, który zadecydował o powstaniu formalnej organizacji. Od tego czasu członkowie Stowarzyszenia regularnie podróżują na Kresy realizując kolejne projekty.

Najważniejsze z realizowanych przez Stowarzyszenie Traugutt.org inicjatyw:

 • Utworzenie CIS/BIS – Centrum Inicjatyw Społecznych w Pruszczu Gdańskim - otwartej przestrzeni dla społecznych działań,  organizacji spotkań, wykładów, warsztatów, którą sami wyremontowaliśmy i utrzymujemy;
 • Koordynacja akcji „Rodacy Bohaterom”  od 2012 roku w województwie pomorskim;
 • Stworzenie konceptu i od 2015 roku organizacja akcji „Nie jest kolorowo”, czyli zbiórki przyborów szkolnych dla polskich uczniów szkół na Białorusi, Litwie, Łotwie i Ukrainie;
 • Projekt Tożsamość / Lokalność / Polskość, czyli dwuletni program zrealizowany w roku szkolnym 2018/2019 ze środków Ministerstwa Edukacji Narodowej w ramach konkursu pn. „Rodzina polonijna”;
 • Stworzenie wystawy Kresowe korzenie mieszkańców powiatu gdańskiego pod koniec  2017 roku, która jest podsumowaniem kilku miesięcy spotkań i wywiadów z miejscowymi Kresowianami;
 • Powołanie do życia inicjatywy Społeczna Biblioteka Historyczna, czyli miejsca spotkań z książką, ale także przestrzenią na inne działania, które promują wiedzę o historii i pokrewnych jej naukach;
 • Od 2016 r. organizacja cyklicznej imprezy sportowej – rajdu rowerowego „Polacy Gdańskich Wyżyn”;
 • Koordynacja projektu „Piątka z Wileńszczyzny”, czyli wypoczynku dla dzieci w Wileńszczyzny, realizowanego wraz z pięcioma placówkami szkolnymi z Pomorza;
 • Koordynacja projektu „Piątka z Pomorza”, czyli wizyty uczniów oraz nauczycieli z woj. pomorskiego w szkołach partnerskich na Wileńszczyźnie;
 • Konferencja koordynatorów akcji „Nie jest kolorowo” w Niemenczynie, czyli wyjazd pomorskich nauczycieli na Wileńszczyznę w 2016 roku;
 • Organizacja letniego pobytu uczniów ze Szkoły w Wesołówce (okręg wileński) w 2015 roku w woj. pomorskim;
 • Pomoc w organizacji „Biegu Niezłomnych” w Sobótce w latach 2014, 2016, 2017 (jako współorganizator);
 • Stworzenie koncepcji i organizacja cyklicznego międzynarodowego konkursu plastycznego „Sercem zawsze przy Polsce” od 2016 roku;
 • Organizowanie licznych spotkań z historykami i pisarzami, pokazów filmów o tematyce kresowej i historycznej;
 • Stworzenie wystawy plenerowej „Niezłomni Wyklęci 1944-63” sfinansowanej ze środków własnych, która była prezentowana w ponad 80 miastach całej Polski;

traugutt-dzialanosc002

traugutt-dzialanosc001

Zapraszamy na nasz profil na Facebook / Youtube / Instagram (kliknij w ikonę):

fb_logoyoutube_logo2019instagram_logo