Udostępnij

O patronie

 

Romuald Traugutt urodził się w 16 stycznia 1826 w Szostakowie, na terenie dzisiejszej Białorusi. Był synem Ludwika i Alojzy z Błockich, ale największy wpływ na jego wychowanie wywarła babka – Justyna Błocka , która od najmłodszych lat wpajała chłopcu wartości patriotyczne. Gimnazjum ukończył z bardzo dobrymi wynikami, jego marzeniem były studia w Instytucie Inżynierów Dróg Komunikacyjnych w Petersburgu. Jednakże uczelnia została zreorganizowana i swych planów Traugutt nie mógł zrealizować. W grudniu 1844 roku zdał egzamin na junkra do saperów, rozpoczynając swą karierę wojskową. Brał udział w Wiośnie Ludów na Węgrzech, w walkach z Turkami. Służbę w wojsku carskim zakończył 14 czerwca 1862. Dosłużył się stopnia podpułkownika. W październiku 1863 roku Romuald Traugutt został mianowany dyktatorem Powstania Styczniowego. Wydawał się być ostatnią deską ratunku dla upadającego zrywu – powstanie styczniowe było najdłużej trwającym i najbardziej masowym ruchem niepodległościowym XIX wieku. W nocy 11 kwietnia 1864 Romuald Traugutt został aresztowany w konspiracyjnym mieszkaniu na Smolnej w Warszawie. Więziony na Pawiaku, następnie został osadzony w X Pawilonie Cytadeli warszawskiej. Próbowano wydobyć z niego informacje dotyczące dowództwa powstania, jednak Traugutt nie wydał nikogo. Wyrokiem sądu wojskowego został zdegradowany z funkcji w armii carskiej, pozbawiony odznaczeń i skazany na śmierć przez powieszenie. Wyrok wykonano podczas publicznej egzekucji powstańców na stokach Cytadeli 5 sierpnia 1864 roku.

traugutt_r