Zbiórka na rzecz wsparcia potrzebujących rodzin na Wileńszczyźnie

wsparcie

Od jakiegoś czasu jako członkowie Stowarzyszenie Traugutt.org i polonijnej organizacji z Wielkiej Brytanii Polska Niepodległa – oddział Lancashire współpracujemy ze Wspólnota Miłosierdzia Bożego z Solecznik – miasteczka położonego na Wileńszczyźnie. Jest to pozarządowa organizacja, która opiekuje się na miejscu ludźmi samotnymi i rodzinami znajdującymi się w ciężkiej sytuacji materialnej. Rejon Solecznicki jest obszarem zwarcie zamieszkałym przez ludność Polską.

LINK do ZBIÓRKI

Podczas naszej ostatniej wizyty na Kresach mieliśmy możliwość kolejny raz osobiście przekazać paczki żywnościowe potrzebującym rodakom. Spędziliśmy wspólne cały dzień odwiedzając rodziny mieszkające w Rejonie Solecznickim. Było to niesłychanie mocne doświadczenie – poziom ubóstwa i brak perspektyw do poprawy sytuacji był porażający. Tuż po powrocie do domów postawiliśmy rozpocząć akcję mającą na celu zgromadzenie środków finansowych, które pozwolą na poprawę warunków życiowych kilku wybranych rodzin.

W tym przypadku wiemy, że pomoc w postaci paczek z żywnością, słodyczami i zabawkami nie jest wystarczająca – potrzeby są znacznie większe, czasami wykraczające poza nasze dotychczasowe wyobrażenia. Są rodziny, które żyją bez dostępu do elektryczności, bez ogrzewania, bez dostępu do wody w studni, mieszkające w chałupach bez podłóg, wprost na klepisku.

Nie jest to zjawisko szerokie, dotyka najczęściej rodzin, czy osób samotnych, których problemy są bardziej złożone – ale nasza zbiórka jest w stanie zmienić los kilku konkretnych osób i zapewnić im dostęp do podstawowych dóbr, z których ludzie w XXI wieku, żyjący w centrum Europy korzystają bezrefleksyjnie.

Mamy świadomość, że tego rodzaju wsparcie musi mieć charakter przemyślany i długofalowy, a wyjście z ubóstwa to proces trudny. Pomóżmy potrzebującym wykonać ten pierwszy krok. Zebrana kwota zostanie spożytkowana, po konsultacjach z członkami WMB na:
- zakup piecyków, opału, naprawę systemów wentylacyjnych;
- doraźne drobne remonty budynków, uszczelnienie, osuszenie pomieszczeń;
- zakup kuchenek i naczyń umożliwiających przygotowanie ciepłych posiłków;
- odwierty nowych bądź pogłębienie istniejących studni;
- zakup niezbędnych lekarstw i interwencyjnej opieki medycznej;
- wsparcie dzieci i młodzieży z wielodzietnych rodzin.