1% dla Nowej Wilejki

 

Przekaż Rodakom na Kresach 1% swojego podatku to wspólna inicjatywa Stowarzyszeń Odra-Niemen, Lwy Północy oraz Traugutt.org, dzięki której możecie przekazać część swojego podatku na konkretny projekt związany z pomocą Polakom na Wileńszczyźnie.

Każdy z nas może poprawić warunki działania świetlicy środowiskowej w Nowej Wilejce. Nowa Wilejka jest rozległą dzielnicą Wilna, której zdecydowaną większość mieszkańców stanowią Polacy (około 70%). Świetlica działająca pod nazwą „Dom, który czeka…”, to instytucja niepubliczna, zajmująca się opieką, wychowaniem i pomocą dydaktyczną dzieciom z ubogich i asocjalnych rodzin. Zajęcia prowadzone są od poniedziałku do piątku. W tym czasie wychowankowie świetlicy mają możliwość doskonalenia swoich talentów, między innymi biorąc udział w kółkach zainteresowań (naukowym, teatralnym, sportowym, plastycznym oraz tanecznym). Dzieci podczas wizyt w ośrodku codziennie otrzymują również ciepły posiłek. Instytucja prowadzona jest przez dwie Siostry z wileńskiego Zgromadzenia Sióstr od Aniołów. Wszystkie spotkania odbywają się oczywiście w języku polskim z poszanowaniem wartości chrześcijańskich. W codziennych zajęciach może uczestniczyć tylko 15 osób, jednak zapotrzebowanie jest dużo większe. Na rozszerzenie działalności nie pozwalają skromne środki, którymi dysponują Siostry. Dom nie otrzymuje stałego wsparcia finansowego ze strony państwa litewskiego. Jedynymi źródłami utrzymania są środki z konkursów samorządowych oraz wsparcie ze strony instytucji i organizacji z Polski.

Podczas naszych wizyt w Nowej Wilejce oraz w trakcie pobytu dzieci ze Świetlicy w Trójmieście, w czasie wakacji organizowanych przez Stowarzyszenie Lwy Północy, mieliśmy wielokrotnie okazję przekonać się o wspaniałej pracy, którą wykonują Siostry. Jesteśmy przekonani, że wychowankowie „Domu, który czeka…” mają zapewnioną fachową opiekę oraz przyjazną i ciepłą atmosferę, której nie zawsze doświadczają w rodzinnym środowisku.

Aby wspomóc naszą inicjatywę wystarczy wypełniając formularz PIT wpisać w odpowiednie okienko:

KRS 0000133146
z dopiskiem Nowa Wilejka

Możesz promować naszą inicjatywę także za pomocą Facebooka.