Kiedy świat udaje, że nie widzi | Spotkanie gru01

Tagi

Udostępnij

Kiedy świat udaje, że nie widzi | Spotkanie

kiedyswiat
Zapraszamy na spotkanie, które odbędzie się w piątek – 3 grudnia 2021 w Centrum Inicjatyw Społecznych CIS/BIS przy ul. Grunwaldzkiej 60 w Pruszczu Gdańskim. Początek o godzinie 18.00. Liczba miejsc ograniczona.

Darmowe wejściówki: https://app.evenea.pl/event/orlastraz-pruszcz/

Fundacja Orla Straż – Eaglewatch wspiera ofiary terroryzmu na Bliskim Wschodzie. Pomaga ludziom bezpośrednio dotkniętym tragedią – rodzinom wykupionym z niewoli, wysiedleńcom, rodzinom żołnierzy chroniących ludność cywilną, wdowom oraz sierotom. Realizują celowe projekty pozwalające na powrót do normalnego życia po wojnie: wyposażają szkoły, wspomagają rodziny przesiedleńców, otwierają miejsca pracy dla powracających uchodźców, organizują naukę zawodu dla kobiet wykupionych z niewoli ISIS oraz zajęcia dla ich dzieci.
Pochodzący z Prabut Andrzej Ochał, jako wolontariusz Orlej Straży w 2019 roku odbył podróż do irackiego Kurdystanu. Owocem tego wyjazdu jest publikacja pt. „Orla Straż. Kiedy świat udaje, że nie widzi”. Książka ta to swoisty reportaż, w którym autor przedstawia nam Fundację Orla Straż, pomagającą na Bliskim Wschodzie ofiarom ISIS. Opowiada historię wielkiej, niedostrzeganej przez świat zachodni tragedii i niesprawiedliwości, oraz działań Polaków mających choćby minimalnym stopniu naprawić zło, które się wydarzyło. Pokazuje też realia – czasami bardzo zaskakujące – panujące obecnie na ternie Iraku i w obozach uchodźców. Daje nam do ręki doskonale zilustrowaną historię ludzi, którzy powiedzieli „nie” złu tego świata i poświęcając swoje kariery, dotychczasowe życie, czas, który mogliby spędzić z rodziną lub przed telewizorem, zakasali rękawy i wzięli się do ciężkiej pracy.
We wstępie autor w żołnierski, prosty sposób i w krótkich słowach wyjaśnia dlaczego ludzie tworzący fundację wybrali taką drogę. Bo uważają, że tak trzeba.
Książka przedstawia zarówno postacie ludzi tworzących Orlą Straż, jak również ludzi którym pomagają. Umiejscawia tragedię ofiar terroryzmu w dobrze opisanym kontekście, pozwalającym nam spróbować zrozumieć to co niezrozumiałe.