Odwiedziny Przyjaciół w Nowej Wilejki

3 lipca 2019 r. Pruszcz Gdański odwiedzili nasi Przyjaciele z Wileńszczyzny – podopieczni „Dom, który czeka – świetlica”. 50-osobowa grupa mogła zapoznać się z historią w Faktorii – Szlaku Bursztynowego, poznać tajniki garncarstwa, a także zajrzeć do chaty kowala oraz z bliska obejrzeć cenne archeologiczne zabytki z naszej okolicy.Pamiątkową fotografię wykonaliśmy w tym samym miejscu, do którego zaprosiliśmy podopiecznych świetlicy 6 lat temu. Co ciekawe kilka osób odnajdzie się na obu zdjęciach – w 2013 jako uczestnik wycieczki – teraz jako opiekun grupy. Wspaniała robota, Siostry!

nowawilejka2019