Piszą o nas | Tygodnik Wileńszczyzny

 

Trafiliśmy na pierwsze strony gazet! Właśnie dotarł do nas najnowszy numer Tygodnika Wileńszczyzny, który poświęcił naszej wizycie i działalności sporo miejsca:

Paczka szlachetnego serca

– Paczka jest gestem, zapewniającym o tym, że pamiętamy o rodakach na Wileńszczyźnie i troszczymy się o ich los – podkreślił Jacek Świs, prezes Stowarzyszenia Traugutt.org w Pruszczu Gdańskim, które dostarczyło 7 ton żywności w 400 paczkach dla rodzin z rejonu wileńskiego.

14-osobowa ekipa z Polski, w piątek i sobotę, 29 i 30 stycznia, odwiedziła 8 gmin, a niektóre starostwa zorganizowały spotkania z rodzinami, do których trafiły dary. Żywność została zebrana w różnych miejscowościach w województwach na Pomorzu w Polsce, w ramach ogólnokrajowej akcji organizowanej przez Stowarzyszenie Odra-Niemen – Rodacy Bohaterom. Natomiast Stowarzyszenie Traugutt.org zajęło się nie tylko zbiórką poprzez swe struktury w różnych miejscowościach, ale też selekcjonowaniem żywności, kompletowaniem paczek oraz zorganizowaniem dostarczenia ich na Litwę. – Jesteśmy wdzięczni za przywiezione dary, ale bardziej nas cieszy spotkanie z rodakami, którzy je przywieźli i odwiedzili nasz dom – dzieliła się swoimi spostrzeżeniami Anna Pipilewicz z gminy niemieskiej. To jej rodzinę, jako jedną z pierwszych odwiedzili przedstawiciele Stowarzyszenia Traugutt.org, rozwożący paczki po gminach rejonu wileńskiego. Goście z Macierzy cieszyli się, że mogli bezpośrednio porozmawiać z odbiorcami paczek, dowiedzieć się, czym żyją na co dzień, zapytać dzieci, jak się im wiedzie w szkole. Lilia Grygorowicz, zastępca starosty gminy niemieskiej podkreśliła, że paczki trafią przede wszystkim do tych, którzy potrzebują wsparcia z racji na trudną sytuację materialną oraz do rodzin wielodzietnych, które podtrzymują rodzime tradycje i dają dobry przykład w swoim środowisku. W gminie zostawiono 30 paczek, które w najbliższym czasie zostaną przekazane potrzebującym rodzinom.

Stowarzyszenie Traugutt.org jest stosunkowo młodą organizacją i działa dopiero trzeci rok, ale od początku działalności przeprowadza akcje wsparcia dla mieszkańców Wileńszczyzny. Wcześniej pomoc trafiła też do niektórych polskich placówek oświatowych. W grudniu przedstawiciele stowarzyszenia odwiedzili szkołę w Bujwidzach, Jęczmieniszkach, przedszkole w Glinciszkach. Dla nich były zorganizowane akcje zbiórki przyborów szkolnych. Z kolei podczas letnich wakacji 15-osobowa grupa uczniów ze szkoły w Wesołówce (gmina podbrzeska) przez tydzień odpoczywała na Kaszubach.

Członkowie stowarzyszenia pomagają również kibicom Lechii Gdańsk, którzy zapraszają na letni odpoczynek w Trójmieście dzieci ze świetlic, które prowadzą siostry od Aniołów (w Nowej Wilejce i Rudominie). Podkreślają przy tym, że kontakt z tymi dziećmi dla niektórych z nich był pierwszą stycznością z rodakami z Wileńszczyzny. – Kiedy kibice klubu Lechii Gdańsk zaprosili nas do współpracy, to wtedy więcej się dowiedzieliśmy o sytuacji rodaków poza granicami kraju – opowiadali goście z Pruszcza. Podkreślali przy tym, że podobne akcje są swoistą edukacją, gdyż nie pozwalają zapomnieć o Polakach na dawnych Kresach i nakazują krzewienie pamięci o wspólnej historii obu narodów – litewskiego i polskiego.

Stowarzyszenie Traugutt.org zainicjowało w ubiegłym roku akcję „Nie jest kolorowo”, do której włączyła się społeczność Zespołu Szkół Nr 2 w Pruszczu Gdańskim im. M. Kopernika. Ta placówka nawiązała kontakt ze szkołą w Wesołówce.

– Nie da się opisać, ile szczęścia i radości sprawiły dzieciom tegoroczne wakacje na Kaszubach. Wiele z nich nigdy dotąd nie widziało Bałtyku, gdyż sytuacja finansowa rodzin nie pozwala na odpoczynek nad morzem. Jest to też swoista forma kształcenia, ponieważ o wiele cenniejszy jest stały kontakt z rodakami z Macierzy, poprzez który nasi uczniowie poznają polską kulturę i historię, uświadamiają sobie, że jesteśmy jednym narodem, choć rozdzielonym granicą – dzieliła się swoimi spostrzeżeniami Czesława Szablińska, kierowniczka szkoły w Wesołówce.

Wtórowały jej siostry Małgorzata i Maria, które pracują w świetlicach w Nowej Wilejce i Rudominie. Według nich, dzieci po powrocie z wakacji nad morzem są przeszczęśliwe, a okazywane wsparcie pozytywnie wpływa na działalność placówek. Oprócz wymienionych gmin Stowarzyszenie Traugutt.org odwiedziło świetlicę w Nowej Wilejce i szkołę w Wesołówce, a także przekazało po kilkadziesiąt paczek żywnościowych mieszkańcom starostwa pogirskiego, mickuńskiego, mariampolskiego, wiejskiego starostwa niemenczyńskiego, bujwidzkiego, sużańskiego i podbrzeskiego.

Członkowie organizacji wszędzie byli witani niezwykle serdecznie i wylewnie. Mieszkańcy Wileńszczyzny należycie docenili ten odruch serca, poświęcenie i ogromne zaangażowanie w akcje niesienia pomocy potrzebującym. Tym bardziej, że działają społecznie, nie szczędząc ani własnego czasu, ani zdrowia. Jak powiedzieli, bezpośrednie spotkania i rozmowy z odbiorcami paczek podładowują „akumulatory” i są bodźcem do kontynuowania działań na rzecz niesienia pomocy, gdyż jest ona oczekiwana i potrzebna. Podobną akcję, w tych samych dniach, zorganizowało Stowarzyszenie Odra-Niemen w rejonie solecznickim, odwiedzając m. in. Gimnazjum im. P. K. Brzostowskiego w Turgielach.

Teresa Worobiej
Zygmunt Żdanowicz

traugutt.org-01tw