Podpisanie listu intencyjnego

 

Praca organizacji pozarządowych to także współdziałanie z jednostkami samorządowymi. 15 maja 2019 roku podpisaliśmy list intencyjny dotyczący nawiązania ściślejszej współpracy pomiędzy naszym stowarzyszeniem, a Gminą Pszczółki, którą reprezentował Wójt Gminy Pszczółki – Maciej Urbanek. Nasze przyszłe projekty będą dotyczyć między innymi zadań z zakresu edukacji historycznej oraz inicjatyw patriotycznych.

list_intencyjny