Projekt Tożsamość / Lokalność / Polskość (październik 2018)

Uczestnicy projektu Tożsamość Lokalność Polskość będą mieli okazję spotkać się z dziennikarką „Kuriera Wileńskiego”, czyli jedynego polskojęzycznego dziennika wydawanego na Litwie. Warsztaty dziennikarskie przeprowadzi p. Ilona Lewandowska – mieszkanka Wilna, absolwentka historii na Wydziale Nauk Historycznych i Społecznych na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, autorka książek.

facebook-ikona instagram-logo

kurierwilenski

Podczas pierwszego etapu projektu Tożsamość Lokalność Polskość na uczniów biorących udział w projekcie czeka wiele ekscytujących wydarzeń. Grupa z Pomorza odbędzie wizytę studyjną do Wilna, gdzie będzie miała możliwość współpracy, wspólnej nauki historii i dziennikarstwa oraz poznawania polskiego dziedzictwa i tożsamości na Wileńszczyźnie. Uczestnicy zwiedzą miasto i zapoznają się z jego najciekawszymi zabytkami i muzeami.

wilno-tlp2018

Uczestnicy projektu będą mieli okazję wziąć udział w trzech wydarzeniach rocznicowych związanych z odzyskaniem przez Polskę niepodległości. Pierwszym z nich będzie 11 listopada w Wilnie. Tradycyjnie już uroczystości odbędą się na cmentarzu na Rossie, gdzie zgromadzą się Polacy z Wileńszczyzny oraz goście z Polski.

rossa-tlp2018