Projekt Tożsamość / Lokalność / Polskość (wrzesień 2018)

Realizujemy projekt pod nazwą „ Tożsamość / Lokalność / Polskość”, który jest organizowany ze środków Ministerstwa Edukacji Narodowej w ramach konkursu pn. „Rodzina polonijna. Współpraca szkół funkcjonujących w systemach oświaty innych państw oraz organizacji społecznych za granicą prowadzących nauczanie języka polskiego, historii, geografii, kultury polskiej oraz innych przedmiotów nauczanych w języku polskim ze szkołami w Polsce”. Dwuletni program przewiduje udział uczestników w wielu interesujących i wartościowych wydarzeniach.

Dzisiaj 3 września, czyli rozpoczęcie roku szkolnego 2018/2019. Przed nami wyjątkowy i pracowity czas ze względu na projekt Tożsamość / Lokalność / Polskość.
Czeka nas organizacja kilku wizyt studyjnych, warsztatów dziennikarskich oraz wielu innych ciekawych inicjatyw, które pozwolą uczestnikom poznać historię oraz spojrzeć na codzienność swoich rówieśników na Wileńszczyźnie i Pomorzu.

witajszkolo2018

W ramach projektu Tożsamość / Lokalność / Polskość przygotowaliśmy materiały informacyjne promujące dwuletni program. Udało się je osobiście przekazać podczas naszego pobytu na Wileńszczyźnie. Na zdjęciu przedstawicielka stowarzyszenia Traugutt.org wraz z dyrektor Szkoły – Wielofunkcyjnego Centrum w Wesołówce, czyli filii Gimnazjum św. Stanisława Kostki w Podbrzeziu – p. Czesławą Szablińską.

podbrzezie2018

Materiały informacyjne promujące dwuletni program Tożsamość / Lokalność / Polskość wręczyliśmy także dyrektorowi Gimnazjum im. Stanisława Moniuszki w Kowalczukach – p. Zygmuntowi Jaświnowi.

kowalczuki2018

Podczas naszej wrześniowej wizyty na Wileńszczyźnie spotkaliśmy się z dyrektor Szkoły Podstawowej w Kiwiszkach – p. Janiną Sołtanowicziene, aby omówić kolejne etapy projektu Tożsamość / Lokalność / Polskość oraz przekazać materiały promocyjne.

kiwiszki2018

Odwiedziliśmy Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 1 w Pruszczu Gdańskim, gdzie spotkaliśmy się z p. dyrektorem Jarosławem Karnathem, aby omówić kolejne etapy projektu Tożsamość / Lokalność / Polskość oraz przekazać materiały promocyjne.

TLP2018_pruszczgd

Odbyliśmy wizytę do kolejnej szkoły z Pomorza, która bierze udział w projekcie Tożsamość / Lokalność / Polskość, a mianowicie Szkoły Podstawowej im. Kunegundy Pawłowskiej w Trąbkach Wielkich. Przekazaliśmy materiały promocyjne i przedyskutowaliśmy kolejne kroki programu.

TLP2018_trabkiwlk

Do grona szkół uczestniczących w dwuletnim projekcie należy Szkoła Podstawowa nr 65 im. Alfa Liczmańskiego w Gdańsku. Pani dyrektor Jolanta Kwiatkowska-Reichel otrzymała materiały promocyjne i zapewniła, że uczniowie z niecierpliwością oczekują na następne etapy zadania.

gdaaa