Projekt Tożsamość / Lokalność / Polskość

 

Na stronie Ministerstwa Edukacji Narodowej ukazały się wyniki konkursu grantowego pod nazwą „Rodzina polonijna”. Projekt pod nazwą Tożsamość / Lokalność / Polskość proponowany przez Stowarzyszenie Traugutt.org został oceniony pozytywnie i otrzyma pokaźne wsparcie finansowe! Ogromnie cieszymy się, że będziemy mogli dzięki realizacji tego pomysłu pomóc nawiązać bliską współpracę pomiędzy szkołami na Pomorzu i Wileńszczyźnie. Przed nami organizacja kilku wizyt studyjnych, warsztatów dziennikarskich oraz wielu innych ciekawych inicjatyw, które pozwolą uczniom poznać historię oraz spojrzeć na codzienność swoich rówieśników po obu stronach granicy. Do współpracy zaprosiliśmy (po stronie polskiej) Szkołę Podstawową im. Kunegundy Pawłowskiej w Trąbkach Wielkich, Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Pruszczu Gdańskim oraz Szkołę Podstawową nr 65 im. Alfa Liczmańskiego w Gdańsku, oraz (po stronie litewskiej) Gimnazjum im. Stanisława Moniuszki w Kowalczukach, Szkołę Podstawową w Kiwiszkach i Gimnazjum im. Św. Stanisława Kostki w Podbrzeziu. Projekt będzie realizowany w roku szkolnym 2018/19… ale my już nie możemy się doczekać!

rodzinapolonijna2018-logo