Rodacy Bohaterom | Wileńszczyzna i Żmudź

Ponad rok czekaliśmy na ten moment. W ubiegły weekend udało się wreszcie załadować auta i ruszyć na Wschód. Blisko 200 paczek zebranych w ramach akcji Rodacy Bohaterom dotarło do naszych rodaków na Litwie. To były pracowite dni, przepełnione spotkaniami i rozmowami – odwiedziliśmy naszych przyjaciół z Wesołówki, Glinciszek, Niemenczyna, Sużan, Bujwidz, Nowej Wilejki, Wilna oraz Wędziagoły – wszędzie słyszeliśmy słowa wdzięczności za pamięć oraz prośby o przekazanie ciepłych słów darczyńcom, lokalnym koordynatorom oraz wszystkim zaangażowanym osobom, firmom i instytucjom, z którymi razem tworzymy społeczność podtrzymującą więź z Polakami za wschodnią granicą. Szczególne słowa podziękowania kierujemy do firmy transportowej EMI trans z Pszczółek oraz Grupa LOTOS za wielką pomoc w organizacji tego wyjazdu!

001-rb2021

002-rb2021

003-rb2021

004-rb2021

005-rb2021

006-rb2021

007-rb2021