Rodacy Bohaterom | wyjazd na Ukrainę

 

Tuż przed Świętami Bożego Narodzenia część produktów zebranych podczas ogólnopolskiej akcji Rodacy Bohaterom, której jesteśmy w tym roku koordynatorem na Pomorze, a organizowanej corocznie przez Stowarzyszenie Odra – Niemen trafiła do Lwowa, Mościsk i Brodów na Ukrainie. Dla nas jest to najlepszy świąteczny prezent… osobiście dostarczyć paczki i porozmawiać z tymi wspaniałymi ludźmi.

lwow2014