Wyklęci Niezłomni 1944-63 w Sztumie

 

Sztum jest kolejnym miastem goszczącym naszą wystawę plenerową poświęconą Żołnierzom Wyklętym. Ekspozycja znajduje się na ul. Reja 12 – na ogrodzeniu Wojewódzkiego Zespołu Szkół Policealnych. Można ją oglądać od 30 marca do 7 kwietnia 2015 r. Realizacja wydarzenia była możliwa dzięki współpracy ze Stowarzyszeniem Samorządne Powiśle.

sztum-zdj